Nyitvatartás:

Hétfőtől - Péntekig 8:00 - 17:00

Központi ügyfélszolgálat:

+36 79 324 903

Ne bízd a véletlenre autód javíttatását!

car crash png3

MIT NYÚJT NEKED A DÉLITY KAROSSZÉRIA KÁRRENDEZÉSI KÖZPONT?
Teljeskörű kárügyintézés a helyszíni kárfelvételtől a saját hatáskörű kárszemlén át egészen a biztosító általi kifizetésig.

 1. teljeskörű helyszíni kárügyintézés, saját hatáskörben történő kárfelvétel, kárazonosítás
 2. finanszírozott gépkocsi esetén a finanszírozó pénzintézet meghatalmazásának beszerzése
 3. szükség esetén szakmai képviselet a totálkárossá vált, vagy totálkár határon lévő gépkocsik esetén
 4. adott esetekben a totálkárossá vált gépkocsik beszámítása, megvásárlása, átvétele
 5. szélvédő javítás
 6. Jégkár, horpadás javítás fényezés nélkül
 7. Gumi- és autószerviz

HELYSZÍNI KÁRFELVÉTEL

A Délity Karosszéria kárrendezési központjában, előre egyeztetett időpontban jogosult saját hatáskörben a biztosítók részére kárszemlét végezni.

SAJÁT HATÁSKÖRŰ KÁRSZEMLE

A Délity Karosszéria saját hatáskörű kárszemle esetén a Biztosító Társaságok meghatalmazottjaként a Biztosítási törvény vonatkozó fejezeteinek betartása mellett kiképzett kollégáink azonosítják a károkat, rögzítik a Biztosítók által rendszeresített rendszerben az előírt káranyagokat és ezeket elektronikus úton feldolgozva képviselik ügyfeleinket a kárrendezési folyamatban.

ELŐNYEI:
 • Nem kell a biztosítóknál, szakértőirodáknál sorban állással időt tölteni
 • Ügyfél kérésére azonnali tanácsadás
 • Segítségnyújtás a dokumentációk pontos kitöltéséhez
 • 24 órán belül válasz érkezik a biztosítótól, jogalap – fedezet kérdésben
 • Igény esetén a szemlét követően azonnali javítás

Szerződött biztosító partnereink

Kapcsolat

Hívj minket Központi Ügyfélszolgálatunkon!

Keress a lenti telefonszámon.

06 79/ 324-903

img car move

A kárbejelentésre
már a helyszínen készülni kell

A baleset sohasem jön jókor, de előre felkészülhetünk a váratlan eseményekre is. Ha előre átgondolod, hogy baj esetén mit fogsz tenni, esetleg magadnál tartod a szükséges telefonszámokat is, akkor a bajt okozó helyzetben is meg tudod találni a jó megoldásokat. 

TEENDŐK KÖZÚTI BALESET BEKÖVETKEZÉSE ESETÉN

Bármelyikünket érheti baleset közúti közlekedés közben. Baleset okozta pánikunkat csökkentheti, valamint a későbbi kárrendezési ügyintézést megkönnyíti, ha tudjuk, mi a teendőnk egy ilyen szituációban.

Érdemes megjegyezni, mik a teendőink ilyenkor:

 • Közúti baleset bekövetkezése esetén a gépjárművel azonnal meg kell állni és meg kell győződni arról, hogy történt-e személyi sérülés.
 • Személyi sérülés esetén a mentőket és a rendőrséget értesíteni kell, a sérülteknek segítséget kell nyújtani.
 • Érdemes értesíteni a rendőrséget akkor is, ha vitás a felelősség kérdése, vagy a káreseménynek külföldi résztevője van.
 • Ha a balesetben részes bármely fél a rendőri intézkedéshez ragaszkodik, az érintettek kötelesek a rendőr kiérkezését megvárni.
 • A helyszínen ki kell tölteni az európai baleseti bejelentőt, és a résztvevő feleknek aláírásukkal kell igazolni az adatok valódiságát. Ne feledkezzenek meg az esetleges tanúk nevének és lakcímének feltüntetéséről!
 • A balesetben részes felek a baleseti bejelentő egy-egy példányát őrizzék meg, szükségük lesz rá a biztosítónál történő kárbejelentéshez.
 • Amennyiben a baleseti bejelentő bármilyen oknál fogva nem kerül kitöltésre, a résztvevő felek akkor is jegyezzék fel egymás legfontosabb adatait, de minimálisan a másik jármű rendszámát, kötelező gépjármű felelősségbiztosítójának nevét, valamint a jármű tulajdonosának, illetve vezetőjének a nevét.
 • A biztosított 8 napon belül köteles saját biztosítójának a balesetről a bejelentést megtenni.
 • A károsult 30 napon belül köteles kárigényét a károkozó biztosítójának bejelenteni.
 • A biztosítónak a káresemény bekövetkezésével, a felelősség megállapításával, a kárügy elbírálásával kapcsolatos kérdéseire a szükséges felvilágosításokat meg kell adni, és lehetővé kell tenni a kárbejelentés és a felvilágosítás tartalmának ellenőrzését.
 • Amennyiben bármelyik fél ezen kötelezettségének nem tesz eleget, és emiatt lényeges kérdések kideríthetetlenekké válnak, a biztosító mentesülhet kártérítési kötelezettsége alól.
mit kell tennem baleset esetén (42 x 75 cm)
gépjármű kárrendezési központ www.delitykarosszeria.hu (3)
Kapcsolat

Hívj minket Központi Ügyfélszolgálatunkon!

Keress a lenti telefonszámon.

06 79/ 324-903

img car move

Kárrendezési Folyamat

Kárrendezési igény beérkezése

 • személyes, vagy szerződött partnerek, flották esetén információ gyűjtést követően a rendezés módjának eldöntése
 • ügyfél részletes tájékoztatása a folyamatról, a várható intézkedésekről
 • kárbejelentéshez szükséges dokumentumok összeállítása, kárigény biztosító és a kárközpont részére történő dokumentumok kitöltése
 • kárakta összekészítése elektronikus és dokumentum alapon

 

Kárigény műszaki szemléjének ügyintézése

 • iratok továbbítása a rendelkezésre álló adatok alapján a kárrendező biztosító felé
 • fedezetigazolás megkérése a biztosítótól
 • kárszemle időpontjának egyeztetése a biztosítóval/ügyféllel
 • kárszemle elvégzése saját hatáskörben/kárrendezési irodával/biztosító által delegált szakértővel
 • kárkalkuláció készítése a várható javítás költségeiről


Kárigény elbírálásának megkérése biztosítótól

 • ügyfél tájékoztatása a folyamat státuszáról
 • a kárigény fedezet/jogalap/műszaki jogalap/javítási határösszeg megkérése a kárrendező biztosítótól
 • beérkezését követően részletes tájékoztatás adása az ügyfél részére
 • egyéb kárigény átvétele a károsulttól, majd annak továbbítása biztosító felé(bérautó/értékcsökkenés/keresetkiesés/egyéb kártérítési igények
 • ügyfél tájékoztatása a további kárigények elismeréséről
 • egyéb kárigények dokumentumainak begyűjtése-továbbítása a biztosító felé


Érvényes fedezet-jogalap-műszaki jogalap esetén

 • ügyfél tájékoztatása a biztosító részéről történő írásos elismerő nyilatkozat(jogalap)tartalmáról
 • a kár javításához szükséges alkatrészek előkészítése, beszerzése
 • károsulttal történt egyeztetést követően a javítás indítása, várható elkészülés és javítási összeg egyeztetésével
 • a kár javítása közben felmerült, az alapkárfelvételen fel nem tüntetett sérülések rögzítésének ügyintézése
 • pótszemle igény bejelentése a kárrendező biztosító felé
 • pótszemle elvégzése saját hatáskörben/biztosító/kárrendezési iroda részéről
 • kárkalkuláció készítése a várható javítás költségeiről
 • ügyfél tájékoztatása a pótszemle pontos részleteiről, a várható javítási összegről, vállalási határidő esetleges módosulásáról, a várható, károsult részéről fizetendő ősszegről
 • pótszemlét követően műszaki jogalap megkérése a műszaki azonosításhoz
 • pótalkatrész megrendelése/javítás folytatása

 

Károsult gépjármű műszaki helyreállítása

 • javítás elvégzése
 • kárkalkuláció ellenőrzése
 • kárakta ellenőrzése a kárigény rendezéséhez szükséges dokumentumok rendelkezésre állásáról
 • proforma számla elkészítése-munkalap lezárása
 • ügyfél kiértesítése az összes kárigény elbírálásáról szóló dokumentum beérkezését követően
 • átadási időpont egyeztetése a károsulttal
 • proforma számla részletes egyeztetése az ügyféllel
 • számla kiállítása/gépkocsi átadása
clock png6613

A kárbejelentés menete

A balesetben vétlen autó sofőrnek kárigényét annál a biztosítónál kell bejelentenie, melynél a kárt okozó jármű kötelező biztosítását megkötötték. A károkozó jármű vezetője a kgfb alapján nem számíthat kártérítésre. Ha van az autójára CASCO biztosítása, akkor e szerződés alapján fordulhat kártérítésért a saját biztosítójához.

A biztosított 8 napon belül köteles saját biztosítójának a balesetről a bejelentést megtenni.

A károsult 30 napon belül köteles kárigényét a károkozó biztosítójának bejelenteni.

Amennyiben bármelyik fél ezen kötelezettségének nem tesz eleget, és emiatt lényeges kérdések kideríthetetlenekké válnak, a biztosító mentesülhet kártérítési kötelezettsége alól.

A biztosító kártérítési ajánlata
A benyújtott kárbejelentőlap, az adatok és azt követő kár szemle elvégzésekor készült jegyzőkönyv alapján a biztosító össze fog állítani egy ajánlatot a kártérítésre. Elképzelhető, hogy ez egy gyorsított kárrendezési ajánlatot is tartalmaz – ez egy gyorsan kifizethető készpénzes ajánlat, ami viszont legtöbbször lényegesen alacsonyabb annál, mint amit a jármű szakszerű javítását követően, a benyújtott számlák alapján kellene kifizetniük.

A károsult kárigénye
Szakszerű kártérítési igény nélkül nem fog menni…

A kárrendezés folyamatáról fontos tudni, hogy valójában nem a biztosító dönt a felmerült kár mértékéről, hanem a károsult nyújtja be kárigényét a biztosítónak. A biztosító a benyújtott kárigényt fogja elbírálni és az alapján dönt a kifizetendő összegről. 

A MEGFELELŐ KÁRIGÉNY BENYÚJTÁSA A FOLYAMAT LEGNEHEZEBB LÉPÉSE. 

Fontos! A károsultnak pontosan tájékozottnak kell lennie arról, hogy milyen jogcímen számíthat kártérítésre, s hogy kérelme pozitív elbírálásához milyen dokumentumokra van szükség. Sem a biztosító, sem a bíróság nem fog olyan kártérítést megítélni, melyet a károsult nem kért.

Mindenképpen azt javasoljuk, hogy kárrendezési szakember közreműködése nélkül ne állíts össze és ne nyújts be kárigényt! A benyújtott dokumentum minden egyes pontjának pontosságát és indokoltságát vizsgálni fogja a biztosító. A legkisebb tévedés vagy feledékenység elég ahhoz, hogy egy-egy tételt ne tartsanak megalapozottnak, vagy ne az általad feltüntetett összegben fogadják el.

A kárigény benyújtásának nincs kötelezően előírt formája és semmi nem határozza meg azoknak az iratoknak a körét sem, melyek kötelezőek lennének az igény érvényesítéséhez. A károsultnak kell mindenre tekintettel lennie, s neki kell arról gondoskodnia, hogy a benyújtott iratok teljes körűen alátámasszák a kárigényét. Ennek az anyagnak az összeállítása rendkívül aprólékos, jogi és szakértői feladat. Ezért javasoljuk, hogy bízza kárrendezési szakértőre a kárigény szakszerű összeállítását. 

A legfontosabb és egyben legnehezebb lépés tehát a megfelelő kárigény összeállítása.

Kárrendezés szabályai

1

A gépjármű kárbejelentés után a biztosító először elvégzi a fedezet ellenőrzését, azaz megvizsgálja, hogy a károkozónak van-e érvényes (kockázatban álló, illetve díjjal rendezett) kötelező gépjármű-felelősségbiztosítása a károkozó járműre. Ha a biztosítási fedezet rendben van, akkor a kötelező biztosító kárszakértője (sok esetben egy független kárszakértő) két munkanapon belül felveszi a kapcsolatot a kár rendezésére hivatott szervizzel.

2

A gépjármű kárbejelentést követő kárfelvétel során a kárszakértő az összes sérülést rögzíti a kárfelvételi jegyzőkönyv kitöltésével. Eközben elkezdi a jogalap kivizsgálását is, azaz összeveti a sérüléseket a gépjármű kárbejelentésben szereplő körülményekkel. Itt rendkívül fontos a károsult számára, hogy egy profi kárképviseleti szakemberekből álló javítói bázisra bízza magát, mert a jól megalapozott kárbejelentés és a kárfelvétel során jelenlévő, a kárszakértővel szakmai kérdésben állást foglaló szakember jelenléte már fél siker!

3

A szakértő és a kárrendező a sérülések kárfelvételi jegyzőkönyvben történő rögzítése, után számításokat is végez. A kárszakértő kárfelmérése és kalkulációja után a biztosítótársaság ellenőrzi, hogy a gépjármű gazdaságosan javítható-e. Amennyiben a gépjármű gazdaságosan javítható és a jogalapi-fedezeti visszaigazolás, (hitellevél) a szerviz részére megérkezik, elkezdődhet a gépjármű javítása.

4

 A káreseménytől a tökéletesen helyreállított jármű használatbavételéig teljes körű biztosítási ügyintézéssel szolgálunk. A kárrendezés folyamatáról fontos tudni, hogy valójában nem a biztosító dönt a felmerült kár mértékéről, hanem a károsult nyújtja be kárigényét a biztosítónak. A biztosító a benyújtott kárigényt fogja elbírálni és az alapján dönt a kifizetendő összegről. A megfelelő kárigény benyújtása a folyamat legnehezebb lépése. Fontos! A kártérítés a biztosító kiadása. A biztosító is ugyanúgy működik, mint minden más vállalkozás. Az Tőled beszedett díj a biztosító bevétele, a kifizetendő kártérítés pedig a biztosító kiadásai között az egyik legnagyobb. így igyekeznek minél alacsonyabbra szorítani a kifizetett összegeket.

5

A károsultnak pontosan tájékozottnak kell lennie arról, hogy milyen jogcímen számíthat kártérítésre, s hogy kérelme pozitív elbírálásához milyen dokumentumokra van szükség. Sem a biztosító, sem a bíróság nem fog olyan kártérítést megítélni, melyet a károsult nem kért. A legfontosabb és egyben legnehezebb lépés tehát a megfelelő kárigény összeállítása.

A károsult kifizetése

A valóságban sokszor az autó elkészülte, a számlák és egyéb szükséges dokumentumok benyújtása után a 3 hónapos határidőnél is sokkal hosszabb időket kell várni ahhoz, hogy egy közlekedési baleset után a kártérítési összeg kifizetésre kerüljön. Ennek a fő oka az, hogy a határidő mindig az iratok beérkezésének az időpontjától számítódik. A biztosító tehát (talán) jogosan hosszabbítja a határidőket, ha akár egy lényegtelennek tűnő kis nyilatkozat vagy más irat hiányzik az ügyintézésből. Amíg nincs egyben minden irat hiánytalanul, addig nem indul el a folyamat. A törvény ugyan a nélkülözhetetlen iratokról szól, de nem határozza meg pontosan ezek körét. A biztosító pedig nyugodtan hivatkozhat arra, hogy a szóban forgó, hiányzó irat miért nélkülözhetetlen az eljárás szempontjából.

Ezek után jogosan merülhet fel bennünk az a kérdés, hogy a számlás kárrendezésnél a biztosítási kárösszeg térítését megelőzően a javítási költség kinek terhe?

Kárrendezési központunk ELŐFINANSZÍROZZA a javítást, és a biztósító társaságokkal direktbe rendezi a kárt.

A szükséges dokumentumok

Kötelező felelősségbiztosítás esetén: 

 • Forgalmi engedély
 • Törzskönyv
 • Gépjárművezető vezetői engedélye
 • Baleseti bejelentő
 • Rendőrségi iratok (amennyiben van)
 • Meghatalmazás, ha nem a tulajdonos, vagy a szerződő jelenti be a kárt
 • Cég esetében aláírási címpéldány másolat, áfa nyilatkozat

Casco-s kárrendezés, töréskárnál

 • Forgalmi engedély
 • Törzskönyv
 • Gépjárművezető vezetői engedélye
 • Baleseti bejelentő (Kék-Sárga, amennyiben van)
 • Rendőrségi iratok (amennyiben van)
 • Meghatalmazás
 • Cég esetében aláírási címpéldány másolat, áfa nyilatkozat

Casco- kárrendezés, lopáskárnál

 • Forgalmi engedély
 • Törzskönyv
 • Rendőrségi feljelentés
 • Gépjármű kulcsai, távkapcsoló
 • Adásvételi szerződés, számla
 • Szervizkönyv
 • Lízingszerződés, tartós bérleti szerződés, hitelszerződés (amennyiben van)
 • Meghatalmazás, ha nem a tulajdonos, vagy a szerződő jelenti be a kár
 • Cég esetében aláírási címpéldány másolat, áfa nyilatkozat

Egyéb

 • A javítást igazoló számlák, kifizetési bizonylatok
 • Szakértői vélemények a károsodás mértékéről
 • Állapotleírás az autóról, esetleg korábbi sérülések, felújítások dokumentációja, számlái
 • A sérült autó tárolása, szállítása költségei
 • Szükség esetén csereautó biztosításának költségei
 • Csomagokban, ruházatban, szállított tárgyakban esett károk dokumentálása stb.

Vállalkozás esetén a gépjármű kárbejelentő lapot a tulajdonosnak bélyegzővel ellátva kell aláírnia.

Rólunk mondták

Bartos Violetta
Tovább olvasom
Nagyon segítőkészek, udvariasak. Munkájukban alaposak és precízek.
Ábrahám Mercédesz
Tovább olvasom
Segítőkészek, nyitottak szinte bármilyen típusú autóhoz 😊
Mester Ágnes
Tovább olvasom
Szépen kijavították az autó rozsdás részeit nagyon korrekt áron. A kommunikáción lehet egy picit fejleszteni, de ez nem von le semmit a munka kiváló minőségéből.
Tóth Zsolt
Tovább olvasom
Egy különös eset miatt 10 napon belül két alkalommal is hozzájuk fordultunk két külön járművel. Mindkét alkalommal nagyon korrekt munkát végeztek, a megbeszélt határidőre. Igazából két 5 csillagot kellene adnom. Külön említést érdemel, a munkafelvételen dolgozó munkatárs hozzáállása, türelme, jóindulata, profizmusa. Javaslom.
Kadarkuti Ildikó
Tovább olvasom
2 évvel ezelőtt vásároltunk tőlük egy autót azóta sem volt semmi gondunk vele. Mindenkinek csak ajánlani tudom őket!
Horváth Péter
Tovább olvasom
Olajcserére mentem.Gyorsan profin dolgoznak.Anyag árat számolnak,munkadíjat nem.
Előző
Következő
Kapcsolat

Hívj minket Központi Ügyfélszolgálatunkon!

06 79/ 324-903

img car move

Miért mennél el üres kézzel?

Szeretnénk Neked adni 2 dolgot még azelőtt, hogy bezárnád az oladalt

Kapcsolat

6500 Baja, Szegedi út 108/B

delity@t-email.hu

6500 baja, szegedi út 108b
6500 baja, szegedi út 108b